Saturday, January 29, 2011

Super Ngakaakkk Gan!! Gambar dengan makna yang sebenarnya

Facebook (muka buku)


Firefox (rubah api)


Camel toe (kaki onta)


Hotdog


Full House


Horse-powered car (mobil bertenaga kuda)


Firegun (senjata api)


Breast Holder (pemegang payudara)


Asshole (lubang keledai)


Dickhead (kepala ******)

No comments:

Post a Comment